به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

GRVE Strainer

slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

ارائه راهکار مبارزه با خوردگی در واحد اسید شویی شرکت فولاد غرب آسیا

موقعیت جغرافیایی طرح:

۳۰ کیلو متری جاده دلیجان به سلفچگان – منطقه صنعتی نیزار

پیمانکار اصلی:

شرکت فولاد غرب آسیا

فعالیت های اجرایی طرح:

باز طراحی و تولید تعداد 8 عدد استرینر GRVE مطابق با نقشه های اعلامی از سوی کارفرما