به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

مخزن 11000 و7700 لیتری آب و فوم آتش نشانی

اهداف طرح:

طراحی و ساخت مخازن آب و فوم جهت نصب بر روی کامیون آتش نشانی

 

موقعیت جغرافیایی طرح:

تهران

 

فعالیت های اجرایی طرح:طراحی و تولید پنج دستگاه مخزن 7700 لیتری و یک دستگاه مخزن 11000 لیتری آب و فوم آتش نشانی