به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

مخزن 11000 لیتری حمل آب و فوم آتشنشانی

مخزن 11000 لیتری حمل آب و فوم آتشنشانی
مخزن 11000 لیتری حمل آب و فوم آتشنشانی
  firefighting water storage tank 11 m3
firefighting water storage tank 11 m3
مخزن ذخیره آب و فوم آتشنشانی 11000 لیتری

اهداف طرح:

طراحی و ساخت مخزن ذخیره آب و فوم جهت نصب بر روی کامیون آتشنشانی

موقعیت جغرافیایی طرح:

تهران

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و تولید یک دستگاه مخزن 11000 لیتری ، نصب بر روی کامیون آتشنشانی