به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

مخازن کامپوزیتی ذخیره آب صنعتی

GRVE Tank
GRVE Tank
مخازن ذخیره آب کلردار (کلرین واتر)
مخازن ذخیره مواد شیمیایی
مخازن ذخیره مواد شیمیایی
مخازن کامپوزیتی گزینه ای بسیار مناسب و مهندسی شده جهت استفاده در محیط های شیمیایی به عنوان مخازن ذخیره و فرایندی می باشند.

اهداف طرح:

طراحی و ساخت مخزن ذخیره آب صنعتی

موقعیت جغرافیایی طرح:

تهران

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و تولید 2 دستگاه 3000 لیتری قطر 1.4 متر و ارتفاع 3 متر