به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

لاینینگ و کوتینگ کارتریج فیلتر

اهداف طرح:

لاینینگ و کوتینگ کارتریج فیلتر های فلزی

 

موقعیت جغرافیایی:

استان فارس

 

فعالیت های اجرایی:

پوشش دهی کامپوزیتی 4 دستگاه کارتریج فیلتر فلزی

 

زمان اجرای طرح:

سال 1402