به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

فلنج 24 اینچ کامپوزیتی

اهداف طرح: 

طراحی و ساخت فلنج 24 اینچ کامپوزیتی


موقعیت جغرافیایی طرح:

شیراز


فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و ساخت شش عدد فلنج 24 اینچ کامپوزیتی