به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

صافی کامپوزیتی

اهداف طرح:

طراحی و ساخت صافی کامپوزیتی

 

موقعیت جغرافیایی طرح:

استان قم

 

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و تولید 20 عدد صافی کامپوزیتی