به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

برج گاز زدا کامپوزیتی

اهداف طرح:

تولید برج های گاز زدا جهت واحد تصفیه آب


موقعیت جغرافیایی:

استان اصفهان


فعالیت های اجرایی:

ساخت 5 دستگاه برج گاز زدا تمام کامپوزیت


زمان اجرای طرح:

سال 1401