به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

نحوه محاسبه حجم مخزن کامپوزیتی و مخزن گالوانیزه مدولار جهت مخزن آب شرب و مخزن آتش نشانی

نحوه محاسبه حجم مخزن کامپوزیتی و مخزن گالوانیزه مدولار جهت مخزن آب شرب و مخزن آتش نشانی

نحوه محاسبه حجم مخزن ذخیره آب:

نصب و استفاده از مخزن آب در ساختمان ها و مراکز تجاری یکی از ملزومات بهره برداری از این سازه ها است. ممکن است مخازن مجزا برای مخزن آب شرب و مخزن آتشنشانی در نظر گرفته شود و یا اینکه این مخازن به صورت مجتمع در نظر گرفته شود. مخازن ماژولار نصب دارای مزایایی همچون جابه جایی راحت مباشند. این مخازن پیش ساخته ماژولار در زمره بهترین مخازن آب شرب هستند. 

محاسبه حجم مخزن آب شرب ساختمان:

 به طور معمول برای محاسبه مخزن آب شرب ساختمان دو روش وجود دارد

1. بر اساس زیربنای ساختمان

2. بر اساس تعداد واحد ها یا نفرات

برای محاسبه مخزن آب شرب بر اساس زیر بنای ساختمان به طور متوسط 12 لیتر برای هر مترمربع در نظر گرفته می شود

روش دوم محاسبه:

روش دیگر محاسبه مخزن آب شرب بر اساس نفرات است که سرانه 120 لیتر برای هر نفر در نظر گرفته می شود و بر اساس آمار سال 1395 در هر واحد مسکونی 3.5 نفر ساکن می باشند.
به دلیل محدودیت فضا در ساختمان ها و محل قرار گیری مخزن آب شرب که در طبقات و یا زیر زمین میباشد، مخزن مدولار مکعبی از جنس مخزن SMC و یا مخزن گالوانیزه مکعبی پیشنهاد می گردد. مخزن مدولار آب شرب را می توان به طور مجتمع با مخزن آب آتشنشانی در نظر گرفت و با نصب خروجی آب در سطوح مختلف مخزن آب مقدار مشخصی از فضای مخزن مکعبی را به آب آشامیدنی و آب آتشنشانی اختصاص داد.
البته بر اساس استاندارد NPC میزان مصرف روزانه بر حسب لیتر برای محاسبه حجم مخزن آب شرب به صورت زیر توصیه شده است:

نحوه محاسبه حجم ذخیره مخزن آب برای ساختمانها:

نحوه محاسبه حجم مخزن آب ساختمان به صورت زیر است:

منازل مسکونی یک یا دو طبقه شهری هر نفر در شبانه روز 200-250
آپارتمانها هر نفر در شبانه روز 150-200
ساختمانهای مجردی هر نفر در شبانه روز 100-150
پانسیون ها هر نفر در شبانه روز 120-180
خانه های روستائی هر نفر در شبانه روز 80-100

برای محاسبه مخزن آب آتش نشانی:

بر اساس قوانین اطفاء حریق و استانداردهای NFPA مخزن آب آتش نشانی باید حجمی مناسب برای تامین حداقل 30 دقیقه دبی آب آتش نشانی را داشته باشد. نحوه محاسبه بر اساس تعداد جعبه های اطفا حریق درون ساختمان است. میزان دبی هر جعبه به طور متوسط 200لیتر آب آتشنشانی در دقیقه است. پس به طور متوسط برای هر جعبه آتشنشانی نصب شده درون ساختمان نیاز به حداقل 6 متر مکعب ظرفیت مخزن آب آتشنشانی است. البته ضریب اطمینان 1.2 نیز در نظر گرفته می شود.

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.