به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

GRVE Valve – شیر کامپوزیتی – دمپر کامپوزیتی

اهداف طرح:

طراحی و ساخت سه دستگاه دمپر کامپوزیتی جهت کانال خروجی بخارات اسید کلریدریک

موقعیت جغرافیایی طرح:

استان اصفهان شهرستان دلیجان

فعالیت های اجرایی طرح:

·       طراحی و تولید 3 دستگاه شیر کامپوزیتی به قطر 650 ملیمتر به صورت دو سر فلنج

·       انجام محاسبات مکانیکی بدنه اصلی به روش آنالیز اجزاء محدود تحت نرم افزار آباکوس

·       طراحی مکانیزم باز و بسته شدن مسیر شیر و کلیه متعلقات داخلی به صورت تمام کامپوزیتی جهت ایجاد بالاتری استحکام شیمیایی

·       انجام عملیات ماشین کاری به صورت تمام اتوماتیک