به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

کپ گنبدی کامپوزیتی

اهداف طرح:

طراحی و ساخت کپ کامپوزیتی

 

موقعیت جغرافیایی طرح:

استان بوشهر

 

فعالیت های اجرایی طرح:

ساخت یک فقره کپ کامپوزیتی (GRV) به قطر 1900