به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

GRVE Spool & Fitting

پتروشیمی مهر
پتروشیمی مهر
طراحی و ساخت اسپول 16 اینچ با فشار کاری 10 بار از جنس GRVE
اتصالات و اسپول های کامپوزیتی
اتصالات و اسپول های کامپوزیتی
GRVE Spool جهت انتقال آب دریا - کارفرما شرکت پتروشیمی مهر
اسپول های ترکیبی
اسپول های ترکیبی
اتصالات کامپوزیتی ترکیبی با فشار کاری 10 بار

اهداف طرح:

طراحی و ساخت اسپول های ترکیبی کامپوزیتی منتهی به مبدل 

موقعیت جغرافیایی طرح:

منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس – عسلویه

پیمانکار اصلی:

تابان کامپوزیت کوشا 

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و ساخت تعداد 30 عدد اسپول ترکیبی کامپوزیتی از جنس GRVE از سایز 4 اینچ الی 16 اینچ

زمانهای کلیدی طرح:

ارجاع سفارش : دی ماه 1399

تحویل سفارش : اسفند 1399