به سایت شرکت تابان کامپوزیت کوشا خوش آمدید.

مخزن 12000 لیتری آب و فوم آتشنشانی

اهداف طرح:

طراحی و ساخت مخزن ذخیره آب و فوم جهت نصب بر روی کامیون آتشنشانی

 

موقعیت جغرافیایی طرح:

تهران

 

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و تولید یک دستگاه مخزن 12000 لیتری ، نصب بر روی کامیون آتشنشانی